O firme

Naša spoločnosť IZO-BAU, s.r.o. bola založená v r. 2004. Jej hlavnou činnosťou je realizácia stavieb a ich časti. Realizujeme stavby „na kľúč“ ale aj časti stavieb /nosná časť, hrubá stavba/, podľa prianí zákazníkov.

Počas nášho fungovania sa nám podarilo úspešne zvládnuť realizáciu niekoľko desiatok objektov. Táto webová stránka sa snaží poskytnúť prierez uskutočnených výraznejších stavieb. Naša spoločnosť zamestnáva okolo 20 stálych zamestnancov v profesiách: stavbyvedúci, ekonóm, murár, obkladač, armovač, šofér, pomocný robotník. Ostatné profesie zabezpečujeme prostredníctvom dlhoročných overených subdodávateľov. Naším hlavným cieľom je uskutočňovať stavby k plnej spokojnosti zákazníkov na vysokej kvalitatívnej úrovni.

     Naša spoločnosť je vybavená najmodernejšími meracími prístrojmi, veľmi širokou škálou špičkovej malej stavebnej mechanizácie a ostatným strojovým a vozidlovým vybavením potrebnými k úspešnému zvládnutiu úloh. Zabezpečujeme širokú starostlivosť pre svojich zamestnancov v oblasti odborného rastu, soc. oblasti a v oblasti BOZ a PO.

Veríme, že po návšteve našej webovej stránky ste nadobudli dojem, že naša firma si právom zaslúži dôveru klientov a v budúcnosti  možno práve Vy sa stanete našim novým spokojným partnerom.

Tešíme sa na spoluprácu a Vami